THÔNG BÁO: Tuyển sinh khoá đào tạo thực hành dành cho đối tượng Kỹ thuật viên xét nghiệm – khoá 1

Xét nghiệm đóng một vai trò quan trọng trong công tác chẩn đoán và điều trị bệnh. Cùng với đó việc hoàn thiện khoá đào tạo thực hành cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để hoàn thành quy định cấp chứng chỉ hành nghề theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Công ty TNHH Medlatec Việt Nam thông báo tuyển sinh khoá đào tạo thực hành, cho đối tượng “Kỹ thuật viên xét nghiệm” – khoá 1. Chi tiết thông báo: