Được giảm đến 70% học phí theo NĐ 81/2021 của Chính phủ và Thông tư 05/2023 Của Bộ LĐ-TB và Xã hội

Ngày 27/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Và mới đây nhất là Thông tư Số: 05/2023/TT-BLĐTBXH, ngày 15 tháng 6 năm 2023 với nội dung Ban hành danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Theo điều 16 nghị đinh 81/2021/NĐ-CP và Thông tư 05/2023/LĐ-TB&XH. Tại mục 1, khoản b nêu rõ “Học sinh, sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định;”

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ HỌC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Mà TÊN GỌI  Mà TÊN GỌI
5 Trình độ trung cấp 6 Trình độ cao đẳng
572 Sức khoẻ 672 Sức khoẻ
57201 Y học 67201 Y học
5720101 Y sỹ đa khoa 6720101 Y sỹ đa khoa
57202 Dược học 67202 Dược học
5720201 Dược 6720201 Dược
57203 Điều dưỡng – Hộ sinh 67203 Điều dưỡng – Hộ sinh
5720301 Điều dưỡng 6720301 Điều dưỡng
5720303 Hộ sinh 6720303 Hộ sinh
57206 Kỹ thuật y học 67206 Kỹ thuật y học
5720602 Kỹ thuật xét nghiệm y học 6720602 Kỹ thuật xét nghiệm y học

Về đối tượng áp dụng:

Nghị định này áp dụng đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là người học) đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp; các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chi tiết Nghị định 81/2021/NĐ-CP: