KHEN THƯỞNG 130 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

???KHEN THƯỞNG 130 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN???
???Trong năm học 2020-2021, các em sinh viên phỏm tá la miễn phí đã không ngừng phấn đấu nỗ lực trong học tập, rèn luyện. Để ghi nhận những thành tích trong học tập và biểu dương, khích lệ tinh nỗ lực phấn đấu vượt khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện cho các bạn sinh viên năm học 2020 – 2021, chúc mừng 130 em sinh viên đã có thành tích xuất sắc, hi vọng các em sinh viên tiếp tục phát huy hơn và cố gắng hơn nữa, làm nhân tố để lan tỏa và thúc đẩy phong trào học tập và rèn luyện của sinh viên trong toàn trường.