CẬP NHẬT CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG THÁNG 5

I. Khai giảng lớp cao đẳng chính quy sớm K23: Nhập học 22/05/2023

Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

Địa điểm: Hà Nội

II. Khai giảng lớp cao đẳng LT, VB2 Dược: Nhập học 05/2023

Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh

Thời gian học: Thứ 7, CN

III. Khai giảng lớp cao đẳng LT, VB2 Điều dưỡng: Nhập học 28/05/2023

Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh

Thời gian học: Thứ 7, CN

IV. Khai giảng lớp cao đẳng LT, VB2 Phục hồi chức năng: Nhập học 05/2023

Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

Địa điểm: Hà Nội

Thời gian học: Thứ 7, CN

V. Khai giảng lớp cao đẳng LT, VB2 Chăm sóc sắc đẹp: Nhập học 06/2023

Địa điểm: Bắc Ninh

Thời gian học: Thứ 7, CN

VI. Khai giảng lớp trung cấp Dược: Nhập học 28/5/2023

Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT, TC, CĐ, ĐH

Địa điểm: Bắc Ninh

Thời gian: Thứ 7, CN