Cao đẳng

 

Năm học 2023, phỏm tá la miễn phí thực hiện tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy với 1000 chỉ tiêu cho 🚩 5 mã ngành đào tạo:

🔹 Cao đẳng Dược
🔹 Cao đẳng Điều dưỡng
🔹 Cao đẳng Hộ sinh
🔹 Cao đẳng kỹ thuật Xét nghiệm Y học
🔹 Cao đẳng kỹ thuật Phục hồi chức năng

Thí sinh đăng ký online ngay bây giờ tại đây: